26. února 2007 v 9:04
Zde je komunikace mezi ATC a pilot,na přeletu LKPR-LKTB.
Pilot: Ruzyně Delivery OK-HKC dobrý den
ATC: OK-HKC dobrý den, vysílejte
Pilot: Cessna 172 po spuštění na stojánce S17, žádám o letové povolení za VFR s FLP z Ruzyně do Brno Tuřany s výstupním bodem Echo, Informace Kilo QNH 1014hpa
ATC: OK-HKC jste připraveni přijmou váše letové povolení ?
Pilot: dávejte
ATC: OK-HKC, čas 27, OK-HKC jste povoleni ze VFR z Ruzyně do Brno Tuřany, dráha v používání 24, po vzletu točte levou Tango a pak odletová Echo1, v CTR Ruzyně maximálně 2500ft, odpovídač 1425
Pilot: Jsem povolen za VFR do Brno Tuřany, očekávám dráhu 24, po vzletu levou Tango pak pokračovat odletová Echo1, v CTR Ruzyně maximálně 2500ft, odpovídač 1425 OK-HKC
ATC: zopakování správně, přejděte na Ruzyně Ground 121.9
Pilot: Přecházím na Ground 121.9, naslyš
Pilot: Ruzyně Ground dobrý den OK-HKC stojánka S17 připraveni pojíždět
ATC: OK-HKC dobrý den, přijíždějte na vyčkávací místo dráhy 24 po Papa Lima Golf
Pilot: Pojíždět na vyčkávací 24 po Papa Lima Golf OK-HKC
ATC: (po té co budeš na hp24) OK-HKC přejděte na Věž 118.1
Pilot: Přecházím na Věž 118.1 OK-HKC
Pilot: Ruzyně Věž dobrý den OK-HKC na hp24 připraven k okamžitému vzletu (či jiného situaci vyžadující)
ATC: OK-HKC dobrý den, vstup na dráhu 24 povolen
Pilot: vstup povolen, dráha 24 OK-HKC
ATC: OK-HKC vítr 260/09 uzlů dráha 24 vzlet povolen
Pilot: Vzlet povolen dráha 24 OK-HKC
ATC: OK-HKC opouštíte CTR Ruzyně, pokračujte vlastní navigací, odpovídač 7000, změna frekvence schválena (popřípadě tě předá na oblast)
Pilot: odpovídač 7000, změna frekvence schválena OK-HKC, naslyšenou pak záleží jestli přejdeš na oblast, nebo pokračuješ až do CTR Brno. Pokud to bude na oblast, tak se jen ohlášíš následovně:
Pilot: Praha Radar OK-HKC Dobrý den
ATC: Dávejte
Pilot: Cessna 172, za VFR s FLP z Ruzyně do Tuřan, odpovídač 7000
ATC: Rozumím, pokračujte vlastní navigací
Pilot: Pokračujem vlastní
ATC: OK-HKC přejděte na Tuřany Věž 119.6 naslyš
Pilot: přecházíme na Tuřany Věž 119.6 naslyš
Pilot: Tuřany Věž, OK-HKC dobrý den
ATC: OK-HKC dobrý den, dávejte
Pilot: Cessna 172 za VFR s FLP z Ruzyně do Brna, Informace Lima QNH 1019hpa,udžujeme 2500ft,vstupní bod November očekáváme za 3 minuty
ATC: Ok-HKC informace Lima správně QNH 1019 hpa, pokračujte November, odpovídač 1526
Pilot: Pokračujeme November, odpovídač 1526 OK-HKC
ATC: OK-HKC radarový kontakt
Pilot: OK-HKC
ATC: OK-HKC Po dosažení November pokračujte do polohy po větru pravého okruhu dráhy 28
Pilot: Po November do polohy po větru pravého okruhu dráhy 28 OK-HKC
ATC: Pokračujte na finále a ohlašte finále dráhy 28
Pilot: Pokračujeme a dáme finále dráhy 28 OK-HKC
Pilot: Finále 28 OK-HKC
ATC: OK-HKC vítr 210/10 uzlů dráha 28 přistání povoleno
Pilot: Přistání povoleno, dráha 28 OK-HKC
Pilot: OK-HKC uvolnil 28 po Delta
ATC: Vítejte v Brně, pokračujte na apron E stojánka dle vlastního výběru po Delta a Alfa
Pilot: Apron E stojánka dle vlastního výběru po Delta a Alfa OK-HKC
Pilot: na stojánce Apron E, žádám ukončení spojení OK-HKC
ATC: letový plán byl ukončen 47 minuta, děkuji za let a naslyš
Počet komentářů: 2

Základy VFR

19. listopadu 2006 v 16:55
Začínáme, škola pro létání pro úplné začátečníky aneb vysvětlujeme pojmy snad pochopitelnou formou
VFR
První co by každý zájemce o létání měl vědět než začneme vysvětlovat další a je jedno zda se jedná o reálné, nebo virtuální je jakým způsobem rozdělujeme způsoby letů. Ano lety se skutečně rozdělují a pro každý způsob letu platí jiná pravidla, povinnosti i předpisy proto je nutné se seznámit s jejich definicí
Základní rozdělení jsou lety VFR a lety IFR
VFR Let za vizuálních pravidel - let mimo oblačnost za dohlednosti země
Vysvětlení:
Pilot musí letět tak aby měl vždy vizuální kontakt se zemí z důvodů tzv srovnávací navigace, což není nic jiného než let pomocí mapy (případně pomocí kompasu a hodinek) Proto musí letět mimo mraky, aby stále věděl kde v prostoru se nachází, kam letí a zda není v možné kolizi s jiným letadlem. Dalo by se říci, že veškeré úkony jsou na plnou zodpovědnost pilota.
Tento způsob letu je zcela typický pro malá sportovní letadla. Let VFR dává svobodu pohybu v prostoru, pilot může letět kam chce, kdy chce a během letu libovolně měnit trasu letu i cílové letiště. Není nutné podávat letový plán a mimo řízené oblasti není nutné být ve spojení s řídícím letového provozu (řízené oblasti jsou typicky velká letiště). Lety podle pravidel VFR jsou tedy zcela ideální pro začínající letce, protože není třeba znát složité navigační způsoby, nebo znát složitou komunikační frázelogii.
Shrnutí
Výhody
Svoboda letu v prostoru, není nutné dodržovat letové trasy
Není nutné podávat letový plán
Není nutné být neustále ve spojení s řídícím letového provozu
V případě komunikace se běžně používá český jazyk
Nevýhody:
Nelze létat za nevhodným meteorologických podmínek (dohlednost méně jak 5km)
Nelze létat v mracích
Pilot je plně zodpovědný za dodržování separace od ostatního provozu a musí se provozu sám vyhýbat
Při online virtuálním létání dochází k dílčím změnám a to v bodu letového plánu, kdy je nutné podat letový plán aby řídící letového provozu věděl, že se v prostoru nachází patřičně poučený virtuální pilot, který mu z legrace, nebo zlomyslnosti nebude narušovat provoz. Letový plán však stačí podat ve velmi jednoduché formě pouze stačí vypsat počáteční a cílové letiště. Další změna je v radiovém spojení kde opět po vzletu z neřízeného letiště (například nějaké aeroklubové) se krátce pilot ohlásí a to ze stejného důvodu jako u letového plánu. Poslední odlišnost je ve způsobu navigace, kde při virtuálním VFR létání se využívá GPS obsažená standardně v Flight Simulatoru, protože srovnávací navigace podle mapy je díky minimu orientačních bodů více méně vyloučena.
IFR Let podle přístrojových pravidel
Vysvělení:
IFR je způsob let, plně závislí na přístrojové navigaci. Tedy pilot se v prostoru orientuje jen podle palubních přístrojů a elektronických či radiových navigačních přístrojů. Z čeho vyplývá možnost pilotáže i v 0 viditelnosti. Podle pravidel IFR se řídí typicky velká letadla létající vysoko a na dlouhé vzdálenosti. Nutné je znát principy přístrojové navigace, znát tzv IFR postupy a procedury, je třeba znát velmi dobře anglickou frázelogii, a je povinnost vypsaného letového plánu stejně tak být v kontaktu s řídícím letového provozu.
Tomuto tématu se bude věnovat podrobně kolega v jiné sekci. My se budeme dál věnovat úplným základům.
Co musí každý virtuální pilot znát a umět než se poprvé připojí
1. Letecká hláskovací abeceda, úplný znalostní základ. Bez znalosti letecké abecedy není možné pokračovat dále. Až toto budete umět jako když bičem mrská můžete pokračovat v dalším bodu
A
Alpha
N
November
B
Bravo
O
Oscar
C
Charlie
P
Papa
D
Delta
Q
Quebec
E
Echo
R
Romeo
F
Foxtrot
S
Sierra
G
Golf
T
Tango
H
Hotel
U
Uniform
I
India
V
Victor
J
Juliet
W
Whiskey
K
Kilo
X
X ray
L
Lima
Y
Yankee
M
Mike
Z
Zulu
Hláskovací abeceda se používá prakticky ke sdělení jakéhokoliv označením, nebo jména během letu
Příklady:
Identifikační jméno letadla: tzv imatrikulace kupříkladu OK-UTB ohlásíme řídícímu provozu ne jako ÓKÁ-ÚTÉBÉ, ale jako Oskar Kilo - Uniform Tango Bravo a pokud nás bude řídící volat tak nás bude i stejným způsobem oslovovat. Také se rozhodně nehlásíme jménem letadla jako třeba Cessna, Zlín, nebo Blaník…
Jména pojížděcích cest a stojánek: Každé větší letiště má soustavu pojížděcích cest sloužící k pojíždění letadel od přistávací dráhy ke stojánkám. Každá taková pojížděcí cesta má své písmenné označení. Tedy pokud dostanete povolení k pojíždění na stojánku Sierra Jedna Pět po Alfa, Lima, Hotel. Neznamená to nic jiného než si na mapě letiště najít:
stojánku S15 kde máme povolení zaparkovat letadlo a cestu po pojížděčkách k ní vedoucí označeny jako A, L, H.
Čísla:
Čísla se hláskují zásadně ne v celku, ale jednotlivě.
Příklady:
Číslo vzletové/přistávací dráhy: 24 vyslovujeme jako DVA-ČTYRY
Označení času 18 minut: JEDNA OSUM minut
Stojánka E17: Stojánka Echo JEDNA SEDUM
Výška, dohlednost, vzdálenost se ovšem hlásí standardním způsobem
Příklady:
Stoupám do 4500 stop - stoupám do výšky ČTYRYTISÍCEPĚTSET stop
Vzdálenost 7 mil - vzdálenost SEDUM mil
Bystrému jistě neušlo, že některé číslovky se vyslovují nespisovně a to čísla
4 - ČTYRY
7- SEDUM
8 - OSUM
Důvodem je jasná slyšitelnost bez možností záměny s jinou číslovkou.
2. Okruh kolem letiště, postupy a názvy
Letištní kruh je základním prvkem ve výuce pilota a je též jedním z nejdůležitějších prvků při virtuálním létání.
Co je to okruh ? Protože je lepší jeden obrázek než tisíc slov tak zde názorný příklad:
Okruh
Jak je názorně vidět každá poloha na okruhu má své jméno. A tyto jména je nutné bezpodmínečně znát a naučit se je zpaměti. Okruhy se mohou létat jak na levou (levé) tak i pravou ruku (pravé), to záleží na standardních postupech na daném letišti, nebo rozhodnutím řídícího provozu. Pokud tedy dostanete pokyn od Věže zařadit se do "levého okruhu dráhy 28" ? (řekněme že číslo dráhy na obrázku je 28) kam se zařadíte ? Zařadíte se po bok dráhy do označené polohy po větru. Dostanete-li však pokyn zařadit se do "Polohy po větru pravého okruhu dráhy 28" zařadíte se do stejné polohy, ale na druhou stranu dráhy. POZOR změna okruhu neznamená, že budete létat na stejné straně, ale v protisměru !!! Pomůckou která strana je která stačí když si budete pamatovat, že letíte ten okruh kterou rukou jste blíže k dráze. Tedy máte-li levou ruku k dráze, letíte levé okruhy.
Hlásné pozicie:
Jsou pozice na okruhu, které se musí povinně hlásit. A to jsou pozice
Po větru
Base Leg
Finále
Příklady:
Dostanete pokyn po vzletu letět levý okruh dráhy 28. Vzletnete, zatočíte do polohy mezi 1. a 2. Zatáčkou a v momentě dosažení polohy "Po větru" nahlásíte "OK-KTB po větru levého 28" a pak čekáte na další instrukce od řídícího. Pokud oznámí pokračujte a oznamte finále dráhy 28, pokračujete po okruhu přes Base Leg, který už ovšem hlásit nemusíte, protože řídící nařídil hlásit až finále a po dotočení 4. zatáčky a srovnání letadla s osou dráhy pro přistání ohlásíte "OK-KTB finále dráhy 28" a opět čekáte na instrukce v tomto případě na povolení k přistání.
Dobře poslouchejte řídícího jaké vám dává instrukce. Nikdy nesmíte pokračovat dál, než máte instrukce. Pokud dostanete v poloze po větru instrukce pokračujte na finále dráhy 28, tak
a) pokračujete předepsaným okruhem přes base leg na finále 28
b) srovnáte a připravíte letadlo na přistání, ale rozhodně nebudete přistávat !!! Máte povolení pouze do polohy finále dráhy 28, nikoliv povoleno přistání !!!
Toto je velmi důležité a říká se tomu "mez povolení" a tu nikdy nesmíte překročit. V případě nejistoty není nic jednoduššího se otázat řídícího a ujasnit si další úkony, než zkřížit letovou dráhu právě přistávajícímu Boeingu